Uudised

NB! Muutuvad piirangud - siseriiklikult kaob laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue!

Alates 14. veebruarist ei nõuta Eesti-siseselt enam COVIDi tõendit kuni 18-aastastelt (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatelt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatelt noortelt.

Koolides toimuva testimise tõttu on põhjendatud ka 19-aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud. Tegevuse eest vastutajal on õigus nõuda 19-aastastelt õppimise tõendamist.

 

Kalev Spa uudised ja parimad pakkumised Sinu postkastis!