Veekeskuse külastajate meelespea

Meeldiva ja turvalise ajaveetmise tagamiseks pane tähele järgmist

 • Kalev Spa veekeskuse teenuseid kasutama minnes kinnitad, et oled tutvunud veekeskuse kasutamise reeglitega.
 • Kalev Spa veekeskus ja spordiklubi (edaspidi Kalev Spa) soosib tervislikke eluviise ning seetõttu on suitsetamine (ka e-sigaretid), narkootilises joobes viibimine ja kangete alkohoolsete jookide tarvitamine veekeskuse ruumides keelatud. Veekeskuses ei tohi tarbida enda kaasa võetud sööke ja jooke. Teenindaval personalil on õigus kaasa toodud söögid ja alkohol konfiskeerida.
 • Kalev Spa’s on keelatud viibida ebakaines olekus. Joobeseisundis olles võtad endale kogu teenuse kasutamisest tuleneva riski.Teenindaval personalil on õigus mitte müüa piletit joobeseisundis olevale isikule. Veekeskuse teenindajatel on õigus ebakaine külaline veekeskusest minema saata.
 • Kalev Spa ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Alla 6-aastastel ja ilma piisava ujumisoskuseta lastel ilma vanema juuresolekuta üksinda vees viibimine keelatud.
 • Veekeskuses on ohutuse suurendamise eesmärgil ja ohutusreeglite täitmise jälgimiseks tööl vetelpäästjad, kuid esmane vastutus Veekeskuse kasutamisel ja selle tagajärjel tekkida võivatest kahjudest tervisele või varale lasub kasutajal, laste puhul nende täiskasvanud saatjal.
 • Külastajate turvalisuse tagamiseks on Kalev Spa’s osaline videovalve.
 • Ära jäta isiklikke asju, käepaela ja väärtesemeid valveta. Kalev Spa ei vastuta riietusruumi või kappi jäetud isiklike asjade ning veekeskuses rikutud ujumisriiete eest.
 • Dokumendid, raha ja muud väärtuslikud esemed soovitame jätta hoiukappi. Hoiukapi kasutamise saab osta vastuvõtust.
 • Unustatud ja kaotatud esemed, mis leitakse, tuuakse personali kätte. Asju hoitakse kaks kuud, peale mida annetatakse asjad heategevuseks.
 • Kalev Spa’s olevad märgid ja viidad on täitmiseks. Kui tekib küsimusi või probleeme, pöördu teenindava personali poole.
 • Kalev Spa basseiniruumis palume kanda selleks ettenähtud ujumisriideid ja vahetusjalanõusid, üleriietes ja välijalanõudega veekeskuses viibimine on keelatud. 
 • Soovi korral saab veekeskuse ja spordiklubi administraatori käest vastavalt kehtivale hinnakirjale laenutada saunalina ja ujumisriideid. Kasuta neid heaperemehelikult ning lahkudes tagasta laenutatud esemed vastuvõttu.
 • Arvesta kaaskülastajatega ja ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Kuni 11-aastased (k.a) lapsed pääsevad veekeskusesse ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjatega, kes vastutavad laste turvalisuse ja käitumise eest ning tagavad, et laps(ed) täidavad veekeskuse kasutusreegleid.
 • Liigu Kalev Spa riietusruumides, veekeskuses, Sauna-Oaasis ja teistes märgades ruumides kiirustamata. Märjal põrandal kiirustamine/jooksmine on keelatud. 
 • Kalev Spa’s on personaaltreeningute läbiviimine lubatud ainult selleks volitatud ja koolitatud treeneritel ning vastaval kokkuleppel Kalev Spa personaliga.
 • Liikumispuudega inimestel palume Kalev Spa veekeskusesse tulla koos saatjaga. Liikumispuudega inimese saatjalt piletit ei nõuta, kuid tal peab ette näidata vastav tõend puudega inimese saatmiseks. Mugavamaks liikumiseks on mõeldud invalift. Võimalusel saab riietumiseks kasutada eraldi riietusruumi. Muude tervise- ja puuetega seotud küsimuste ning info saamiseks palume pöörduda teenindava personali poole. Täiendav info telefonil +372 649 3370.
 • Kalev Spa personalil on õigus kodukorra ja juhiste mittetäitmisel pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvituseta peatada.
 • Palume austada head tava ning pildistamisel mitte jäädvustada kaaskülastajaid.

Pileti ostmine ja teenuste eest tasumine

 • Kalev Spa’sse sisenemiseks tuleb osta pilet millega kaasneb käepael. Käepael tagab läbipääsu turnikeest nii veekeskusesse minnes kui ka sealt tulles. Lahkudes tagasta korrapääsme käepael veekeskuse vastuvõttu
 • Käepaela kanna Kalev Spa’s viibimise jooksul nähtaval kohal. Käepaela kadumisest informeeri kohe teenindavat personali. Käepaela kaotamise või rikkumise korral tuleb tasuda selle väärtus vastavalt hinnakirjale (8€).
 • Pileti ostmisega kinnitad, et Sinu tervislik seisund ja oskused võimaldavad kasutada spordiklubi treeningvahendeid, veekeskuse basseine ja atraktsioone ning kohustud järgima atraktsioonidel ohutuseeskirju.
 • Sooduspilet kehtib Eesti Vabariigi õpilaspileti, üliõpilaspileti ja ISIC kaardi ja Eesti Vabariigi pensionitunnistuse omanikele. Sooduspileti saab osta kehtiva soodustust lubava dokumendi ettenäitamisel.
 • ITIC kaardi omanikele kehtib Kalev Spa veekeskuses -10% soodustus teenuste täishinnast. Soodustuse saab kehtiva soodustust lubava dokumendi ettenäitamisel.
 • Perepiletiga pääsevad Kalev Spa veekeskusesse kaks täiskasvanut ja kolm kuni 16-aastast last (16-aastane k.a).
 • Kalev Spa kliendikaart on ID-kaardi põhine ning annab soodustust täishinnast -10%. Soodustuste saamiseks tuleb oma ID-kaart registreerida vastuvõtus kliendikaardiks.
 • Piletid, soetatud kaup ja tagastusraha palume kontrollida koheselt pärast ostu sooritamist vastuvõtus. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 • Kuni 11-aastased lapsed (11-aastased k.a) lubatakse veekeskusesse ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga.
 • Veekeskuse töötajatel on õigus küsida vanuse tuvastamiseks dokumenti.
 • Laste oskuste, tervisliku seisundi ja järelevalve eest vastutavad nende saatjad.

Külastusaeg

 • Külastusaega hakatakse arvestama piletimüügist. Külastusaeg lõppeb väljapääsu väravast lahkumisel.
 • Külastusaja ületamisel on lisatasu 0,20 € iga ületatud minuti eest.
 • Käepaelale on võimalik soetada  veekeskuses pakutavaid lisatooteid ja –teenuseid (Sauna-Oaas, kohvikuteenused). Külastaja tasub lahkudes kasutatud summa vastuvõttu.

Riietusruumid ja pesuruumid

 • Võta riietusruumi sisenedes välisjalanõud jalast või vaheta need sisejalanõude vastu selleks ettenähtud kohas. Võta välisjalanõud endaga kaasa ning pane need riidekappi. Lahkudes pane jalanõud jalga enne riietusruumist väljumist selleks ettenähtud kohas.
 • Riietusruumis vali vaba (avatud) kapp, riietu ja sulge kapi uks. Aseta oma käepael vilkuvale näidikule. Kapp on edukalt lukustatud, kui sinine tuli näidikul enam ei vilgu. Kontrolli, et uks on kindlasti suletud.
 • Kappi saab korduvalt avada ja sulgeda. Kontrolli iga kord, kas kapi uks sulgub korralikult ning juhul kui kapiuks ei sulgu korralikult ja/või on rikutud, informeeri sellest koheselt teenindavat personali.
 • Võta käepael kindlasti veekeskusesse või spordiklubisse kaasa.
 • Pese ennast enne veekeskusesse minekut hoolikalt ilma ujumisriieteta, eemalda näolt jumestus.
 • Kalev Spa ruumides on raseerimine, pediküüri tegemine ja juuste värvimine keelatud.
 • Pärast veekeskuse külastamist ja/või duši all käimist kuivata end enne riietusruumi sisenemist.
 • Pesuruumides on ujumisriiete kuivatamiseks kuivatid. Kasuta kuivatit ainult siis, kui oled kindel, et ujumisriiete kvaliteet ja kangas on sellises seisus, et kannatab tsentrifuugimist.
 • Riietusruumides võib tekkida olukord, kus meeste duširuumis ning riietusruumis liiguvad ringi ning teostavad oma tööd naissoost puhastusteenindajad. Palume mõistvat suhtumist.
 • Vastassoost riietusruumi ja duširuumi lubatakse kuni 7-aastaseid lapsi (7-aastased k.a) ainult koos lapsevanemaga. Erandina võimaldatakse erihoolitsust vajavatele lastele riietumisvõimalust 0-korruse basseini riietusruumis. Palume sellest informeerida veekeskuse teenindavat personali.
 • Riietusruumides võib tekkida olukord, kus meeste duširuumis ning riietusruumis liiguvad ringi ning teostavad oma tööd naissoost puhastusteenindajad. Palume mõistvat suhtumist.

Veekeskus

 • Veekeskusesse minek ilma pesemata on keelatud. Soovitav on pesta ka pärast ujumist.
 • Saunast basseini või mullivanni minnes käi esmalt duši all.
 • Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslikud ujumisriided. Basseiniruumis on üleriietes viibimine keelatud. 
 • Palume ujuda traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes ning kanda veekeskuses plätusid. Ujumisriided, millel on needid, trukid, lukud ja nööbid ei ole lubatud. Teenindaval personalil on õigus nõuda sellist riietust kandval külastajal basseiniruumist lahkumist.
 • Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 3-aastaste laste puhul nõutav ujumismähkme kasutamine. Ujumismähkmeid saab vajadusel osta vastuvõtust.
 • Pikemad juuksed peavad olema kinni! Basseinis soovitame kasutada ujumismütsi.
 • Mullivannides on šampooni ja dušigeeli kasutamine rangelt keelatud.
 • Kalev Spa basseinides on toidu ja jookide tarbimine keelatud.
 • Väljumisel tagasta kõik renditud asjad. Ära jäta neid riietusruumi.
 • Märg põrand on libe ning sellel jooksmine on ohtlik. Liigu riietus- ja duširuumides ning veekeskuses rahulikult - nii väldid kukkumist ja vigastusi
 • Vali ujumiskoht või atraktsioon oma oskuste ja tervisliku seisundi järgi. Arvesta kaaskülastajatega ja ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Halva enesetunde korral puhka ja küsi abi vetelpäästjalt.
 • Jälgi suures basseinis radade märgistust. Ära uju treening- ja rühmatundideks broneeritud radadel. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus. Ole heatahtlik teiste samal rajal ujuvate külastajate vastu.
 • Ära uju põiki üle radade. Rada saad vahetada selle alt läbi ujudes. Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud.
 • Ujumine on individuaalne tegevus – ära ripu kaasujuja kaelas, ära tiri ega tõuka teda!
 • Kui sa pole oma ujumisoskustes kindel, siis püsi basseini madalamas osas.
 • Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mida küsi vetelpäästjalt. Kui kasutad ujula varustust ja tarvikuid, suhtu nendesse heatahtlikult ning pane need peale kasutamist oma kohale tagasi.
 • Palume lahkelt märgata, et 50 m basseini 7. ja 8. rada on mõeldud vaid harrastusujumiseks/supluseks ning neil radadel ei ole lubatud läbi viia juhendatud treeninguid.
 • 50 m basseini 7 rajal (harrastajate rada) on lubatud vaid kummilestadega ujumine. Suurte lestadega ujumine on lubatud kindlatel kellaaegadel ja radadel, mille kohta leiate infot basseiniplaani juurest.
 • Vette hüppamine on lubatud ainult suures basseinis selleks ettenähtud ajal ja koos treeneriga. Pea ees on lubatud hüpata stardipukkidelt, jalad ees võib hüpata supluse radadel.
 • Vettehüpped 5-, 7,5- ja 10-meetristelt hüppeplatvormidelt ei ole lubatud.
 • Vette hüppamine on keelatud soojendus-, laste- ja väikelastebasseinis ning kõigis mullivannides ja lõõgastusbasseinides.
 • Vigurhüpped on keelatud nii stardipukkidelt kui ka hüppeplatvormidelt.
 • Mullivannid ja saunad pole mõeldud intiimseteks tegevusteks.

Liutorud

 • Liutorude kasutamisel tutvu liutorude kasutusjuhendiga!
 • Liutorude kasutamine on omal vastutusel. Liutorude kasutusjuhendist mittekinnipidamisel ja fooritulede eiramisel ei vastuta Kalev Spa tervise- ja materiaalse kahjude eest.
 • Veekeskus ja selles asuvad liutorud on tavapärasest kõrgema ohuriskiga piirkond, kus ei ole võimalik täielikult elimineerida sinikate, põrutuste või marrastuste tekkimise võimalust.
 • Tuubitorust tohib alla lasta korraga üks inimene ning tuubil tuleb istuda vastavalt toru juures olevale juhendile märgitud asendites.
 • Must liutoru on kinnine, spetsiaalsete heliefektidega. Arvesta oma tervisliku seisundi ja kehaliste võimetega. Epileptikutele mittesoovitatav.
 • Alla meetristele lastele, rasedatele ja nõrga tervise korral liutorude kasutamist ei soovitata.
 • Liugu lastakse selili, jalad ees, käed tuleb hoida ristis rinnal.
 • Ära kasuta prille, ehteid ja muid vigastusi tekitada võivaid esemeid.
 • Ära sõida pea ees, põlvili ja mitmekesi grupis.
 • Tuubitorus tuubile enne sõidu alustamist lisahoo andmine keelatud.
 • Vabasta pidurdusrenn liu lõppedes koheselt.
 • Palume arvestada võimalusega, et veekeskuse atraktsioonide kasutamine võib rikkuda ujumisriideid. Kalev Spa ei vastuta rikutud ujumisriiete eest.

Saunad

 • Enne saunade kasutamist pese ennast duši all.
 • Riietusruumi saunasid palume külastada ilma ujumisriieteta, et vältida klooriaurude teket leiliruumis.
 • Leiliruumis viibimise aega arvesta oma tervisliku seisundi järgi.
 • Tarbi piisavalt vett.
 • Leili viskamiseks kerisele kasuta sooja vett. Heida vett kerisele mõistlikus koguses ja ainult kuivadele kividele. Leili heitmisel arvesta ka teiste saunaliste arvamusega.
 • Saunast basseini või mullivanni minnes pese ennast duši all.
 • Saunades pole lubatud kasutada isiklikke saunavihtasid, mett, koorijaid ja teisi määrivaid ja aromaatseid aineid.
 • Saunades (va aurusaun) palume saunalaval istumiseks kasutada rätikut.
 • Veekeskuses asuv Sauna-Oaas (18+) alale pääseb eraldi tasu eest. Teenuse eest saab tasuda veekeskuses asuvas ujulabaaris.

Kalev Spa uudised ja parimad pakkumised Sinu postkastis!