Veekeskuse külastajate meelespea

Veekeskuse külastajate meelespea

Meeldiva ja turvalise ajaveetmise tagamiseks pead tähele panema järgmist

 • Kalev Spa veekeskus ja spordiklubi (edaspidi Kalev Spa) soosib tervislikke eluviise ning seetõttu ei ole suitsetamine, narkootilises joobes viibimine ega kangete alkohoolsete jookide tarvitamine Kalev Spa ruumides lubatud. Teenindaval personalil on õigus kaasa toodud söögid ja alkohol konfiskeerida.
 • Kalev Spa’s on keelatud viibida ebakaines olekus. Joobeseisundis olles võtad endale kogu teenuse kasutamisest tuleneva riski. Teenindaval personalil on õigus paluda, et iseendale ja teistele ohtlik ning külastajaid tülitav joobes isik lahkuks Kalev Spa'st.
 • Kalev Spa ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Külastajate turvalisuse tagamiseks on Kalev Spa’s osaline videovalve.
 • Ära jäta isiklikke asju, käepaela ja väärtesemeid valveta. Kalev Spa ei vastuta riietusruumi või kappi jäetud isiklike asjade ning veekeskuses rikutud ujumisriiete eest.
 • Dokumendid, raha ja muud väärtuslikud esemed soovitame jätta hoiukappi. Hoiukapi kasutamise saab osta vastuvõtust.
 • Unustatud ja kaotatud esemed, mis leitakse/tuuakse personali kätte, hoitakse alles kaks kuud, peale mida viiakse need heategevuseks.
 • Kalev Spa’s olevad märgid ja viidad on täitmiseks. Kui tekib küsimusi või probleeme, pöördu teenindava personali poole.
 • Kalev Spa basseiniruumis palume kanda selleks ettenähtud ujumisriideid, üleriietes veekeskuses viibimine ei ole lubatud.
 • Soovi korral saab veekeskuse ja spordiklubi administraatori käest laenutada saunalina, hommikumantlit või ujumisriideid, vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kasuta neid heaperemehelikult ning lahkudes tagasta laenutatud esemed vastuvõttu. Kaotatud esemete eest on kahjutasu vastavalt hinnakirjale.
 • Arvesta kaaskülastajatega ja ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Liigu Kalev Spa riietusruumides, veekeskuses, Sauna-Oaasis ja teistes märgades ruumides kiirustamata. Märjal põrandal kiirustamine/jooksmine on ohtlik nii Sulle kui ka teistele külastajatele.
 • Kalev Spa’s on personaaltreeningute läbiviimine lubatud ainult selleks volitatud ja koolitatud treeneritel.
 • Liikumispuudega inimestel palume Kalev Spa veekeskusesse tulla koos saatjaga. Mugavamaks liikumiseks on mõeldud invalift. Võimalusel saab riietumiseks kasutada eraldi riietusruumi. Abi ja info saamiseks palume pöörduda teenindava personali poole. Täiendav info telefonil +372 649 3370.
 • Kalev Spa personalil on õigus kodukorra ja juhiste mittetäitmisel pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvituseta peatada.
 • Palume austada head tava ning pildistamisel mitte jäädvustada kaaskülastajaid.

Pileti ostmine ja teenuste eest tasumine

 • Kalev Spa’sse sisenemiseks tuleb osta pilet millega kaasneb käepael. Käepael tagab läbipääsu turnikeest nii veekeskusesse minnes kui ka sealt tulles. Lahkudes tagasta korrapääsme käepael veekeskuse vastuvõttu
 • Käepaela kanna Kalev Spa’s viibimise jooksul nähtaval kohal. Käepaela kadumisest informeeri kohe teenindavat personali. Käepaela kaotamise või rikkumise korral tuleb tasuda selle väärtus vastavalt hinnakirjale.
 • Pileti ostmisega kinnitad, et Sinu tervislik seisund ja oskused võimaldavad kasutada spordiklubi treeningvahendeid, veekeskuse basseine ja atraktsioone ning kohustud järgima atraktsioonidel ohutuseeskirju.
 • Sooduspilet kehtib Eesti Vabariigi õpilaspileti, üliõpilaspileti, ISIC ja ITIC kaardi ja Eesti Vabariigi pensionitunnistuse omanikele. Sooduspileti saab osta kehtiva soodustust lubava dokumendi ettenäitamisel.
 • Perepiletiga pääsevad Kalev Spa veekeskusesse kaks täiskasvanut ja kolm kuni 16-aastast last (16-aastane k.a).
 • Kalev Spa kliendikaart on ID-kaardi põhine ning annab soodustust täishinnast -10%. Soodustuste saamiseks tuleb oma ID-kaart registreerida vastuvõtus kliendikaardiks.
 • Piletid, soetatud kaup ja tagastusraha palume kontrollida koheselt pärast ostu sooritamist vastuvõtus. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 • Kuni 10-aastased lapsed (10-aastased k.a) lubatakse veekeskusesse ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga.
 • Veekeskuse töötajatel on õigus küsida vanuse tuvastamiseks dokumenti.
 • Laste oskuste, tervisliku seisundi ja järelevalve eest vastutavad nende saatjad.

Külastusaeg

 • Külastusaega hakatakse arvestama piletimüügist. Külastusaeg lõppeb väljapääsu väravast lahkumisel.
 • Külastusaja ületamisel on lisatasu 0,10 € iga ületatud minuti eest.
 • Käepaelaga on võimalik kasutada veekeskuses pakutavaid lisatooteid ja -teenuseid. Külastaja tasub kasutatud summa vastuvõttu Kalev Spa’st lahkudes.

Riietusruumid ja pesuruumid

 • Võta riietusruumi sisenedes välisjalanõud jalast või vaheta need sisejalanõude vastu selleks ettenähtud kohas. Võta välisjalanõud endaga kaasa ning pane need riidekappi. Lahkudes pane jalanõud jalga enne riietusruumist väljumist selleks ettenähtud kohas.
 • Riietusruumis vali vaba (avatud) kapp, riietu ja sulge kapi uks. Aseta oma käepael vilkuvale näidikule. Kapp on edukalt lukustatud, kui sinine tuli näidikul enam ei vilgu. Kontrolli, et uks on kindlasti suletud.
 • Kappi saab korduvalt avada ja sulgeda. Kontrolli iga kord, kas kapi uks sulgub korralikult ning juhul kui kapiuks ei sulgu korralikult ja/või on rikutud, informeeri sellest koheselt teenindavat personali.
 • Võta käepael kindlasti veekeskusesse või spordiklubisse kaasa.
 • Pese ennast enne veekeskusesse minekut hoolikalt ilma ujumisriieteta, eemalda näolt jumestus.
 • Kalev Spa ruumides on raseerimine, pediküüri tegemine ja juuste värvimine keelatud.
 • Pärast veekeskuse külastamist ja/või duši all käimist kuivata end enne riietusruumi sisenemist.
 • Pesuruumides on ujumisriiete kuivatamiseks kuivatid. Kasuta kuivatit ainult siis, kui oled kindel, et ujumisriiete kvaliteet ja kangas on sellises seisus, et kannatab tsentrifuugimist.
 • Riietusruumides võib tekkida olukord, kus meeste duširuumis ning riietusruumis liiguvad ringi ning teostavad oma tööd naissoost puhastusteenindajad. Palume mõistvat suhtumist.
 • Vastassoost riietusruumi ja duširuumi lubatakse kuni 7-aastaseid lapsi (7-aastased k.a) ainult koos lapsevanemaga. Erandina võimaldatakse erihoolitsust vajavatele lastele riietumisvõimalust 0-korruse basseini riietusruumis. Palume sellest informeerida veekeskuse teenindavat personali.

Veekeskus

 • Veekeskusesse minek ilma pesemata on keelatud. Soovitav on pesta ka pärast ujumist.
 • Saunast basseini või mullivanni minnes käi esmalt duši all.
 • Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslikud ujumisriided. Basseiniruumis on üleriietes viibimine keelatud. 
 • Soovitav on ujuda traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes ning kanda veekeskuses plätusid. NB! Šortsides ujumine ning ujumisriided, millel on needid, trukid, lukud ja nööbid ei ole lubatud. Teenindaval personalil on õigus nõuda sellist riietust kandval külastajal basseiniruumist lahkumist. Pakume võimalust rentida vastuvõtust vajadusel sobilikud ujumisriided.
 • Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 3-aastaste laste puhul nõutav ujumismähkme kasutamine. Ujumismähkmeid saab vajadusel osta vastuvõtust.
 • Pikemad juuksed peavad olema kinni! Basseinis soovitame kasutada ujumismütsi.
 • Mullivannides on šampooni ja dušigeeli kasutamine rangelt keelatud.
 • Kalev Spa basseinides on toidu ja jookide tarbimine keelatud.
 • Väljumisel tagasta kõik renditud asjad. Ära jäta neid riietusruumi.
 • Märg põrand on libe ning sellel jooksmine on ohtlik. Liigu riietus- ja duširuumides ning veekeskuses rahulikult - nii väldid kukkumist ja vigastusi
 • Vali ujumiskoht või atraktsioon oma oskuste ja tervisliku seisundi järgi. Arvesta kaaskülastajatega ja ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Halva enesetunde korral puhka ja küsi abi vetelpäästjalt.
 • Jälgi suures basseinis radade märgistust. Ära uju treening- ja rühmatundideks broneeritud radadel. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus. Ole heatahtlik teiste samal rajal ujuvate külastajate vastu.
 • Ära uju põiki üle radade. Rada saad vahetada selle alt läbi ujudes. Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud.
 • Ujumine on individuaalne tegevus – ära ripu kaasujuja kaelas, ära tiri ega tõuka teda!
 • Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mida küsi vetelpäästjalt. Kui kasutad ujula varustust ja tarvikuid, suhtu nendesse heatahtlikult ning pane need peale kasutamist oma kohale tagasi.
 • Vette hüppamine on lubatud ainult suures basseinis selleks ettenähtud ajal ja koos treeneriga. Pea ees on lubatud hüpata stardipukkidelt, jalad ees võib hüpata supluse radadel.
 • Vettehüpped 5-, 7,5- ja 10-meetristelt hüppeplatvormidelt ei ole lubatud.
 • Vette hüppamine on keelatud soojendus-, laste- ja väikelastebasseinis ning kõigis mullivannides ja lõõgastusbasseinides.
 • Vigurhüpped on keelatud nii stardipukkidelt kui ka hüppeplatvormidelt.

Liutorud

 • Liutorude kasutamisel tutvu liutorude kasutusjuhendiga!
 • Liutorude kasutamine on omal vastutusel. Liutorude kasutusjuhendist mittekinnipidamisel ja fooritulede eiramisel ei vastuta Kalev Spa tervise- ja materiaalse kahjude eest.
 • Tuubitorust tohib alla lasta korraga üks inimene ning tuubil tuleb istuda vastavalt toru juures olevale juhendile märgitud asendites.
 • Must liutoru on kinnine, spetsiaalsete heliefektidega. Arvesta oma tervisliku seisundi ja kehaliste võimetega. Epileptikutele mittesoovitatav.
 • Alla 10-aastastele lastele, rasedatele ja nõrga tervise korral liutorude kasutamist ei soovitata.
 • Liugu lastakse selili, jalad ees, käed tuleb hoida ristis rinnal.
 • Ära kasuta prille, ehteid ja muid vigastusi tekitada võivaid esemeid.
 • Ära sõida pea ees, põlvili ja mitmekesi grupis.
 • Vabasta pidurdusrenn liu lõppedes koheselt.
 • Palume arvestada võimalusega, et veekeskuse atraktsioonide kasutamine võib rikkuda ujumisriideid. Kalev Spa ei vastuta rikutud ujumisriiete eest.

Saunad

 • Enne saunade kasutamist pese ennast duši all.
 • Riietusruumi saunasid palume külastada ilma ujumisriieteta, et vältida klooriaurude teket leiliruumis.
 • Leiliruumis viibimise aega arvesta oma tervisliku seisundi järgi.
 • Tarbi piisavalt vett.
 • Leili viskamiseks kerisele kasuta sooja vett. Heida vett kerisele mõistlikus koguses ja ainult kuivadele kividele. Leili heitmisel arvesta ka teiste saunaliste arvamusega.
 • Saunast basseini või mullivanni minnes pese ennast duši all.
 • Saunades pole lubatud kasutada isiklikke saunavihtasid, mett, koorijaid ja teisi määrivaid ja aromaatseid aineid.
 • Saunades (va aurusaun) palume saunalaval istumiseks kasutada rätikut.
 

Kalev Spa uudised ja parimad pakkumised Sinu postkastis!