E-POE KASUTUSTINGIMUSED

Kalevi Veekeskus OÜ
Aia tänav 18, 10111 Tallinn, Harjumaa
tel: 649 3300
e-post: kalevspa@kalevspa.ee
registrikood: 11053554
KMK reg. number: EE100930054
Swedbank a/a EE092200221025305637

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna shop.kalevspa.ee (edaspidi E-pood) omanik Kalevi Veekeskus OÜ vahel E-poe vahendusel toodete ja/või teenuste (edaspidi müügiartiklite ja kinkekaartide) ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest müügiartiklite ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.2 Kalevi Veekeskus OÜ on õigustatud E-poe arengust tulenevalt ning selle parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Kalevi Veekeskus OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.3. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Ostja E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

2. Müügiartiklid

2.1.E-poes kuvatavad fotod müügiartiklitest on illustratiivse tähendusega.
2.2. Müügiartiklite infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt.
2.3. Kalevi Veekeskus OÜ-l on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea või inimliku eksituse tõttu oli E-poes kuvatud müügiartikli hind ekslik.
2.4. Ostetud kinkekaart saadetakse Ostja poolt valitud e-posti aadressile, mis tuleb kasutamiseks välja printida või esitada elektroonilisel kujul. E-poest ostetud kinkekaarte ei väljastata hotellis kohapeal.
2.5. E-poes on müügil kahte liiki kinkekaarte: konkreetse teenuse või teenusepaketi kinkekaardid ja rahalised kinkekaardid. Juhul kui tarbitavate toodete/teenuste summa ületab kinkekaardi väärtuse, siis nende eest tasub kinkekaardi omanik täiendavalt koha peal. Kui valitud teenuse maksumus on väiksem kui kinkekaardi väärtus, siis kasutamata kinkekaardi jääki rahas välja ei maksta.
2.6 Kinkekaart kehtib vaid sellel märgitud tähtajani. Kehtivusaja ületanud ning kasutamata kinkekaarti Kalevi Veekeskus OÜ ei hüvita.

3. Hinnad

3.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2. E-poes olevad müügiartiklid, hinnad ja allahindlused võivad erineda teistest Kalevi Veekeskus OÜ poolt partneritele ja edasimüüjatele pakutavatest müügiartiklitest, hindadest  ja allahindlustest.
3.3. Kalevi Veekeskus OÜ jätab endale õiguse korrigeerida müügiartiklite hindu.

4. Tellimuse vormistamine ja tasumine

4.1. Koosta ostukorv sobivatest toodetest, seejärel vajuta nupule „edasi andmeid sisestama“, täida kohustuslikud andmed Ostja kohta (soovi korral võimalus sisestada personaalne õnnitlus), seejärel nõustu ostutingimustega ning vajuta „edasi maksma“, vali sobiv pangalink ja tasu müügiartiklite eest, peale tasumist vajuta nupule „tagasi kaupmehe juurde“.
4.2. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis. Toodete eest saate tasuda internetipanga kaudu (Swedbank ja AS SEB Pank pangalinkide kaudu) ja  krediitkaardiga (Visa või MasterCard).
4.3. Kalevi Veekeskus OÜ-l puudub ligipääs Teie panga- ja krediitkaardi andmetele.
4.4. Müügiartiklite müügileping loetakse sõlmituks pärast tasumisele kuuluva summa tasumist Kalevi Veekeskus OÜ arvelduskontole.

5. Ostust taganemine, tagastamine ja ümbervahetamine

5.1. Kalevi Veekeskus OÜ ei osta kinkekaarti tagasi ega vaheta ümber.
5.2. Kinkekaardi ostmisel E-poest on Ostjal õigus taganeda müügilepingust 14. päeva jooksul alates kinkekaardi kättesaamise päevast (E-poest kinkekaardi ostmise korral alates päevast, mil Kalevi Veekeskus OÜ saatis kinkekaardi soovitud e-posti aadressile). Tehingust ei saa taganeda, kui kinkekaardil toodud unikaalset koodi on juba kasutatud.
5.3. Taganemissoovist tuleb 14. päeva jooksul teada anda, saates e-kiri aadressil kalevspa@kalevspa.ee. Kalevi Veekeskus OÜ-l on õigus taganemissoovi menetleda viie tööpäeva jooksul, mille jooksul tühistab kinkekaardil märgitud unikaalse koodi. Raha tagastatakse hiljemalt 14. päeva jooksul Ostja kontole juhul, kui unikaalset koodi pole veel kasutatud.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Kalevi Veekeskus OÜ ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Kalevi Veekeskus OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kalevi Veekeskus OÜ ei saanud mõjutada ega ei näinud ette (vääramatu jõud). Kui kinkekaart ei jõua ostja e-posti tööpäeva jooksul, siis palume Ostjal järgmisel tööpäeval ühendust võtta teenuse või toote pakkujaga.
6.3. Kinkekaardi unikaalset koodi tuleb hoida hoolikalt, et see ei satuks soovimatult kolmandate isikute kätte.
6.4. Kinkekaardi ostmisel E-poest peab Ostja veenduma, et e-posti aadress, millele soovitakse kinkekaardi saatmist, on korrektne.
6.5. Kalevi Veekeskus OÜ ei vastuta kinkekaardi unikaalse koodi kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui kinkekaart satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse E-posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu).

7. Muud tingimused

7.1. Kalevi Veekeskus OÜ E-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Kalevi Veekeskus OÜ Ostja kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, tava- ja E-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
7.2. Ostja ja Kalevi Veekeskus OÜ vahel seoses Kalevi Veekeskus OÜ E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Kalev Spa uudised ja parimad pakkumised Sinu postkastis!